Tegenbosch

De gezelligste tennisvereniging van Eindhoven

Gebruik van de banen

1. Leden van Tennisvereniging Tegenbosch en introducés mogen gebruik maken van de tennisbanen.

Leden dienen in het bezit te zijn van een geldig ledenpasje voorzien van een recente pasfoto; de introductie van niet-leden moet altijd bij het bestuur worden aangevraagd. Slechts na voorafgaande toestemming van het bestuur wordt introductie toegestaan. Het bestuurslid verstrekt daartoe het introductiepasje (inclusief speeldatum) dat voor de reservering dient te worden gebruikt.

2. Betreed de baan alleen met schoeisel dat geschikt is voor kunstgras.

3. Op de tennisbaan mag uitsluitend in tenniskleding worden gespeeld.

4. Speel nooit op banen waar de vorst nog in zit of waar sneeuw op ligt.

5. Er mogen geen slidings op de banen worden gemaakt.

6. Binnen de afrastering van de banen mogen geen voorwerpen worden geplaatst of zich mensen bevinen die geen betrekking hebben op het tennisspel.

7. Rapporteer schade aan de baan of aan de attributen op het herstelformulier dat u vindt bij de bar.

8. Volg altijd de aanwijzingen op van de baanverzorger, de leden van de park& paviljoencommissie of bestuursleden.

9. Bij overtreding van het baanreglement zijn bestuursleden en leden van de park & paviljoencommissie gerechtigd de tennispas in te nemen.

10. Leden verplichten zich door hun lidmaatschap alle schade direct of indirect door hen of hun introducés toegebracht aan het tennispark, alsmede vernield of zoekgeraakt materiaal van de vereniging of de verhuurder, te vergoeden.

11. U bent verplicht te spelen op de vrije baan waar de lampen "in de kooi" al aan zijn.

Reservering van de banen

1. Reserveren kan alleen als je persoonlijk aanwezig bent (dus niet ’s ochtends voor ’s avonds reserveren!)

2. Ook als de banen leeg liggen, moet er worden gereserveerd

3. Reserveren gebeurt via het inhangbord met het ledenpasje dat is voorzien van een recente pasfoto

4. Reserveertijd enkelspel: 45 minuten, dubbelspel: 60 minuten. Enkelspel: twee ledenpasjes naast elkaar achter het nummer van de gewenste baan plaatsen met daarachter een bordje "enkelspel". Dubbelspel: vier ledenpasjes horizontaal achter elkaar plaatsen, achter het nummer van de gewenste baan.

Ook voor trainingen moeten ledenpasjes op het reserveerbord worden gehangen (voor de blauwe kaarten “reservering trainingen”)

5. Banen waar pasjes staan, zijn gereserveerd. Banen waar geen pasjes staan kunnen te allen tijden worden gereserveerd en bespeeld.

6. Als je zelf net van de baan komt, kun je nooit onmiddellijk een bezette baan opeisen.

7. Het is niet toegestaan terwijl u speelt andere banen of tijden te reserveren, door het ledenpasje achter een andere baan of speeltijd te plaatsen.

8. Het is niet toegestaan een baan te reserveren en dan zo lang op een andere baan te gaan spelen.

9. Het is niet toegestaan een baan te claimen waarop gespeeld wordt, terwijl andere banen vrij liggen.

10. Als je een baan reserveert dient bij voorkeur de baan te worden gereserveerd die het langst door dezelfde mensen wordt bespeeld.

11. Bij grote drukte wordt men verzocht zoveel mogelijk dubbelspelen te formeren.