Tegenbosch

De gezelligste tennisvereniging van Eindhoven

Commissie Technische Zaken (TC)

De commissie Technische Zaken is verantwoordelijk voor de volgende taken:

Gehele organisatie binnen de vereniging rondom de voorjaars- en wintercompetitie van de KNLTB
Jaarlijks organiseren van de clubkampioenschappen
Onderhouden van contacten met de KNLTB

Het algemene e-mailadres van de commissie is: technischecommissie@tegenbosch.nl

Kijk voor meer info op WieWatWaar pagina
 

Open Tegenbosch Commissie (OTT)

De Open Tegenbosch Toernooi commissie organiseert jaarlijks het Voorjaars toernooi en het Zomer toernooi van Tennisvereniging Tegenbosch.

Voor nadere informatie: ott@tegenbosch.nl

Kijk voor meer info op WieWatWaar pagina
 

Sponsorcommissie

Sponsorcommissie draagt zorg voor het opbouwen van een gezellig en doeltreffend netwerk binnen en buiten Tegenbosch, met als missie het verder verbeteren van de uitstraling en de sfeer van de vereniging, zodat de binding en betrokkenheid van de (GOET) leden en sponsoren wordt vergroot en de continuïteit van de vereniging wordt gewaarborgd. Daarnaast het uitbreiden van het GOET netwerk en het bevorderen van bedrijvigheid.

Klik hier voor sponsorplan
Klik hier voor sponsorpakketten

Kijk voor meer info op WieWatWaar pagina
 

Commissie Interne Communicatie

De Commissie Interne Communicatie (CIC) is er om de leden zo goed mogelijk over alles binnen de vereniging te informeren. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de redactie van de nieuwsflits, de televisie en de website.
De commissie verzorgt het technische en inhoudelijk beheer van de website, de productie en verspreiding van de nieuwsflits en de productie van de presentaties op de tv in het paviljoen. Ook beheert de CIC de e-mailadressen van de vereniging en de e-mailadressen van de leden.
Kijk voor meer info op WieWatWaar pagina
 

JeugdCommissie

Tennisvereniging Tegenbosch heeft het laatste jaar een enorme groei doorgemaakt in het aantal jeugdleden. De jeugd neemt een bijzondere plaats in binnen de vereniging. Wie de jeugd heeft … juist ja, die heeft de toekomst.

Daarom is er een jeugdcommissie in het leven geroepen die voor de jeugd activiteiten organiseert op het gebied van tennis, maar ook ontspanning en gezelligheid mag niet ontbreken!

Kijk voor meer info op WieWatWaar pagina
 

Commissie park & paviljoen

De commissie Park & Paviljoenbeheer verzorgt het beheer van het park en paviljoen in de breedste zin des woords. 
Het gaat dan om het gebruik van de diverse ruimten en het beheer en onderhoud van het paviljoen, het beheer van het park, het paviljoenreglement en het baanreglement, de coördinatie van het beheer van het park en de kleedruimten richting de gemeente, het verzorgen van voorkomende technische klussen, arbo/veiligheid, het gebruik van de banen, het beheer technische apparaten, het beheer speeltoestellen en het sleutel/toegangsbeheer van het park en het paviljoen.

Kijk voor meer info op WieWatWaar pagina
 

Husselcommissie

Husselcommissie organiseert op woensdag-en zondagavond vanaf 19.00 uur een tennishussel. Iedere deelnemer levert zijn tennispas in en op basis van sterkte worden dubbels geformeerd en tennispartijtjes van 45 minuten gespeeld.

Vanaf april 2007 wordt er ook weer gehusseld op woensdagochtend vanaf 9:30 uur.
De spelregels zijn gelijk aan die van de avondhussel.
Voor nadere informatie: hussel@tegenbosch.nl

Kijk voor meer info op WieWatWaar pagina
 

Interne competitie

De interne competitie commissie coördineert interne zomer-en wintercompetities.
Voor nadere informatie: internecompetitie@tegenbosch.nl

Kijk voor meer info op WieWatWaar pagina
 

Bar

De barcommissie stelt het schema barbezetting op en beheert het schema.
Geeft mutaties van de barbezetting door aan de voorzitter van de commissie park & paviljoenbeheer (ivm toegang tot ontmoetingsruimte paviljoen).
Beheert het barreglement.
Stelt een schema keukenbezetting op en beheert het schema.
Verzorgt het beheer van het assortiment van de bar en de keuken.
Verzorgt de inkoop en het voorraadbeheer en onderhoud contacten met de leveranciers.
Is verantwoordelijk voor een “verzorgde binnenkant” van het paviljoen.
Controleert de schoonmaak.
Verzorgt de afvalverwijdering.
Kijk voor meer info op WieWatWaar pagina

60+ Commissie

Onze vereniging Tegenbosch heeft een groot aantal spelers/speelsters die ouder zijn dan 60 jaar.
Op het moment dat een speler/speelster 60 jaar wordt krijgt hij of zij automatisch een uitnodiging voor de toernooitjes en clubkampioenschappen die speciaal voor deze groep worden georganiseerd. Je hoeft je dus niet als lid van deze commissie aan te melden, wij zoeken je op en bieden je deze activiteiten aan!!!!

Waarom deze commissie?

Wij hopen veel leden nog lang in beweging te houden of misschien zelfs weer in beweging te krijgen door hen uit te nodigen voor deze activiteiten. Alle activiteiten worden in de ochtend of begin van de middag georganiseerd, zodat wij optimaal gebruik kunnen maken van de banen en daarmee niemand in de weg lopen. Wij hebben uiteindelijk tijd genoeg om overdag te spelen en elkaar te ontmoeten.Ieder jaar organiseren wij een openingstoernooi en een slottoernooi en spelen ook onze eigen clubkampioenschappen. De toernooien nemen slechts een ochtend in beslag, de clubkampioenschappen spelen we gedurende de hele week, maar ook dan alleen in de ochtenden en een klein deel van de middag. Voor een ieder die nog in beweging wil blijven zijn dit ideale momenten om naar buiten te gaan, mensen te ontmoeten, te genieten van een praatje met elkaar en samen een kopje koffie/thee te drinken en uiteindelijk te genieten van een gesprek. 

Wij hopen dan ook dat velen gebruik zullen maken van onze activiteiten en komen genieten van het samenzijn van deze groep.

Begin april is er altijd een openingstoernooi, in de zomervakantie de clubkampioenschappen, niet te verwarren met de senioren-clubkampioenschappen, en in september het slottoernooi.

Doe vooral mee en geniet van het tennissen, het samenzijn, het kopje koffie/thee dat er altijd weer bij hoort, maar vooral van elkaar. Deze commissie bestaat uit: Paul Brugel, Margriet van Doorne, Nel Keuning, Ammie en Be Oosterhuis.

Namens de seniorencommissie 60+,  senioren@tegenbosch.nl 

Nel Keuning

Kijk voor meer info op WieWatWaar pagina