Tegenbosch

De gezelligste tennisvereniging van Eindhoven

Huis- en gedragsregels over alcohol in sportkantines

  1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. Download het bestuursreglement alcohol (wordbestand).
  2. Personen jonger dan 16 jaar mogen niet achter de bar komen.
  3. Verkoop van alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
  4. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
  5. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  6. Leidinggevenden en barvrijwilligers matigen zich in het gebruik van alcohol gedurende hun bardienst.
  7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
  8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
  9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, kunnen door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger van het park worden verwijderd.