Tegenbosch

De gezelligste tennisvereniging van Eindhoven

Test
Als ieder kind de kans had te sporten…….
Dat sportbeoefening een groot aantal pluspunten heeft, is alom bekend. Behalve dat het gewoon leuk is om te doen, is sporten gezond, bevordert het de fysieke en mentale ontwikkeling, brengt de jeugd spelenderwijs gevoel voor discipline bij, creëert zelfvertrouwen en eigenwaarde, leert kinderen doelen stellen, doorbreekt isolement en stimuleert sociale integratie. Ook van de preventieve werking op schooluitval en jeugdcriminaliteit is iedereen overtuigd.

Zonde dus dat sport geen automatisme is, dat in veel gezinnen geen geld is om de clubcontributie te betalen. Zonde dat niet ieder kind in Nederland gewoon lekker kan sporten. Het Jeugdsportfonds Eindhoven doet daar wat aan en biedt kinderen van 4 tot 18 jaar de kans om lid te worden van een sportvereniging. Geen ingewikkelde procedures, gewoon er voor zorgen dat zij een paar uur per week achter een bal aan kunnen rennen, een potje kunnen judoën, baantjes kunnen zwemmen, etc.

Meestal kunnen ouders dat betalen, maar waar dat niet het geval is, probeert het Jeugdsportfonds Eindhoven bij te springen. Juist jongeren die uit gezinnen komen die aan de rand van het bestaansminimum leven, bevinden zich in een gevarenzone, en juist voor die kinderen kan sport een doorbraak betekenen. Zij verdienen het niet buitenspel gezet te worden, zij verdienen juist de voordeelregel.

Het jeugdsportfonds is toegankelijk en direct. Voor maximaal € 225, - kan het fonds iemand een jaar lang laten sporten (contributie plus eventueel sportkleding). De contributie wordt rechtstreeks aan de verenging betaald. Het fonds stuurt geen euro naar ouders of verzorgers. Dan is het risico te groot dat eerst andere kosten betaald worden en het kind alsnog de dupe wordt.

Aanvragen voor een bijdrage uit het jeugdsportfonds komen tot stand met tussenkomst van professionals die de kinderen en hun gezinsituatie kennen. Dat kunnen zijn de leraar van school, de schoolarts, de maatschappelijk werker, de buurtwerker, etc.
Het kind, de jongere voor wie een aanvraag wordt ingediend, merkt er niets van en zijn teamgenoten bij de sportvereniging al helemaal niet. Hij of zij kan gewoon lekker sporten.
Kijk voor meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl of www.leergeld.nl/pages/de-regio-s/eindhoven.php

Let op:
Kinderen moeten in Eindhoven wonen!
Mogen maar 1 keer een aanvraag doen bij St. Leergeld of JSF