Tegenbosch

De gezelligste tennisvereniging van Eindhoven

Inschrijfformulier 2017/2018.

Onze voorkeur gaat uit naar inschrijven via electronisch formulier.

Klik HIER om naar electroninsch inschrijfformulier te gaan.

Bent U papier gebonden dan kan het ook via een papieren versie. Download deze hier

Tarieven voor 2017 en 2018 (seizoenskorting nieuwe leden naar rato aantal maanden)

Categorie Lidmaatschap rest 2017 Lidmaatschap 01-10-2017 t/m heel 2018 Lidmaatschap 01-10-2017 t/m heel 2018 + 15 trainingen
       
Senioren 40 en ouder € 15,00 per maand € 190,00 € 250,00
Senioren 25 en ouder € 15,00 per maand € 190,00 € 295,00
Senioren 17 tot 25 jaar € 12,00 per maand € 135,00 € 240,00
Junioren 13 tot 17 jaar € 9,00 per maand € 115,00 € 205,00
Pupillen  13 tot 17 jaar € 8,00 per maand € 95,00 € 185,00
Kab0uters tot 7 jaar €  6,00 per maand € 75,00 € 165,00

 

Heb je vragen neem dan contact op via leden@tegenbosch.nl of bel 06-12822324

Toelichting inschrijfformulier

1. U dient de machtiging voor automatische incasso volledig in te vullen en te ondertekenen voor het innen van het éénmalige inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie. Let er op dat het lidmaatschap automatisch verlengd wordt, indien u niet op tijd opzegt. Zie punten 6 en 7 van de toelichting.

2. De jaarlijkse contributie wordt in januari geïnd. Bij nieuwe leden wordt de contributie geïnd in de maand waarin u uw KNLTB-ledenpas ontvangt. In het eerste jaar wordt contributie betaald naar rato van het aantal nog te spelen maanden van betreffend jaar, te beginnen met de maand waarin u uw KNLTB-ledenpas ontvangt. Heb je vragen , neem dan contact op via leden@tegenbosch.nl

3. LIDMAATSCHAPSTARIEVEN 2017

senioren vanaf 25 jaar            € 175,00
senioren 17 tot 25 jaar           € 120,00
junioren 13 tot 17 jaar            € 100,00
pupillen  7 tot 13 jaar             €  80,00
kabouters 7 jaar                    €  60,00

De indeling als senior, junior of pupil wordt bepaald door de leeftijd bij aanvang van het kalenderjaar.

4. In het voorjaar kunnen nieuwe leden gebruik maken van een actiepakket waarin een lidmaatschap gecombineerd wordt met 15 lessen.

5. Voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen, geldt voor 2017-2018 een gezinskorting op de contributie. Seniorleden en het eerste jeugdlid betalen de volledige contributie. Het tweede jeugdlid krijgt 50% korting bij een betalend seniorlid. Alle volgende jeugdleden zijn gratis lid. 

6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per 1 januari met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Opzegging dient schriftelijk (of per E-mail) te gebeuren bij de ledenadministratie. Leden die tussen 1 december en 1 januari opzeggen kunnen slecht tegen betaling van € 25,00 administratiekosten alsnog het lidmaatschap laten beëindigen.

7. Bij te late opzegging van het lidmaatschap na 1 januari blijft de contributie voor het gehele nieuwe verenigingsjaar verschuldigd. Het bestuur kan hiervan op grond van redelijkheid en billijkheid in individuele gevallen dispensatie verlenen.

8. TV Tegenbosch kent geen periodiek clubblad. Regelmatige kunt u een "Nieuwsflits"ontvangen op uw E-mailadres. Blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws en zorg dat u uw E-mailadres invult op het inschrijfformulier. Wij zorgen ervoor dat het doorgegeven wordt aan de redactie van onze nieuwsbrief. De E-mailadressen worden niet aan derden verstrekt.