Tegenbosch

De gezelligste tennisvereniging van Eindhoven

 

Tarieven voor 2017/2018

Categorie Lidmaatschap per jaar (2017 of 2018)
Senioren A 25 en ouder € 175,00
Senioren 17 tot 25 jaar € 120,00
Junioren 13 tot 17 jaar € 100,00
Pupillen 7 tot 13 jaar €  80,00
Kabouters tot 7 jaar €  60,00

Nadere Toelichting:

Senioren A, zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt.

Senioren B, zij die bij aanvang van het kalendaarjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, maar nog geen 25 jaar zijn.

Juniorleden, zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 11 jaar hebben bereikt, maar nog geen 17 jaar zijn.

Pupillen, zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 7 jaar hebben bereikt maar nog geen 13 jaar zijn.

Kabouters, zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 7 jaar nog niet hebben bereikt.

Klik hier om je in te schrijven als lid!

Vrienden van Tegenbosch

Sinds 1 januari 2016 kunt u voor een bedrag van € 30,00 per jaar lid worden van "Vrienden van Tegenbosch". Met dit lidmaatschap steunt u de vereniging, ontvangt u de Nieuwsbrieven en een "vriendenpas" die u toegang geeft tot het park. Wanneer het u uitkomt, kunt u dan altijd een tenniswedstrijd van familie, vrienden en/of kennissen bezoeken. Of gewoon gezellig bijkletsen met bekenden en een drankje nuttigen in het paviljoen of op het terras.

Slapend lidmaatschap

Een slapend lidmaatschap is van toepassing voor leden die door omstandigheden gedurende een wat langere periode (minimaal 6 maanden) niet in staat zijn actief deel te nemen aan het tennis, maar op een willekeurig tijdstip hun lidmaatschap weer "actief" willen maken.

Een slapend lidmaatschap kost € 30,00 per jaar (voor het aanmaken van een tennispas). Voor iedere maand die wel actief getennist kan worden, wordt een bedrag ter hoogte van 1/12 van het jaarlijkse contributie-bedrag berekend.

Aan het einde van het kalenderjaar wordt ieder slapend lidmaatschap automatisch omgezet naar een actief lidmaatschap. Een verzoek tot een slapend lidmaatschap dient derhalve ieder jaar opnieuw plaats te vinden.
 

Gezinskorting voor gezinsleden wonend op zelfde adres Seniorleden en het eerste jeugdlid betalen volledige contributie. Tweede jeugdlid krijgt 50% korting. Volgende jeugdleden zijn gratis. 
Competitiebijdrage voor senioren district per team € 90,00 bij gebruik Dunlop Extra Life of € 105,00 bij gebruik Dunlop Max TP
Competitiebijdrage voor senioren landelijk per team € 110,00 bij gebruik Dunlop Extra Life of € 170,00 bij gebruik Dunlop Max TP
Competitiebijdrage junioren district per team € 90,00
Competitiebijdrage voor junioren landelijk per team € 135,00
Seizoenskorting nieuwe leden naar rato van het aantal maanden
Duplicaat KNLTB pas € 6,00

 

Inning Contributie:

De inning van de contributie wordt eind januari gedaan.
Indien het niet lukt de contributie te innen, zal tweemaal een verzoek door de penningmeester worden gedaan om te betalen.
Na herhaalde - niet succesvolle - incasseringsacties door de penningmeester wordt een incasso-bureau ingeschakeld.