Tegenbosch

De gezelligste tennisvereniging van Eindhoven

Reglement Interne Competitie 2017
 
1. De Interne Competitie staat open voor alle senioren van tennisvereniging Tegenbosch
2. Voor aanvang van de wedstrijd moet via de ledenpasjes een baan gereserveerd worden. 
3. De speeltijd bedraagt maximaal 60 minuten. 5 minuten inspelen en 55 minuten voor het spelen van de wedstrijd. Na dit uur is het gewoon klaar, want tijd is tijd! 
4. Indien één van de spelers niet op komt dagen krijgt de thuisblijver -6 punten en de gedupeerde noteert 0 punten, die later omgezet zullen worden in het gemiddelde van zijn/haar totaal behaalde punten tijdens deze competitie,  of wanneer dit hoger is het gemiddelde van de door de tegenstanders tegen deze "verhinderde speler" gescoorde punten. 
5. De uitslag van de wedstrijd moet ingevuld worden in de scoretabel die je kunt vinden in de betreffende map "Interne Competitie" in de hal van het Clubhuis. 
6. Bij de dubbelspelen mogen invallers gebruikt worden uit de eigen poule of een lagere poule. 
7. De puntentelling is als volgt:
-  Iedere gewonnen set levert de winnaar 6 punten op, tenzij de setstand van bijv. 7-5 wordt bereikt. In dat geval ontvangt de winnaar 7 punten, de verliezer 5 punten.
-  Bij de stand 6-6 moet de set als beëindigd worden beschouwd. Er wordt dus geen tie-break gespeeld. Beide spelers krijgen 6 punten en men begint met de volgende set.
-  Heeft één van de spelers 2 sets gewonnen dan is de wedstrijd afgelopen. De stand wordt hierna ingevuld in de scoretabel.
-  Heeft elke speler een set gewonnen dan gaat de wedstrijd door in de derde set tot de tijd verstreken is.  Bijvoorbeeld bij een stand van 1-6, 7-5, 0-3 wordt de stand ingevuld: 8-14.
-  Bij een niet uitgespeelde set moeten beide spelers hun behaalde games, ofwel rechtstreeks op de scoretabel noteren  als het nog steeds gaat om de eerste set, dan wel de games voegen bij de score van de voorgaande set(s).
-  Speel uw partijen d.m.v. echte puntentelling in sets. Ga niet gewoon maar doortellen tot 12. Je kunt dan nooit een setstand van 7-5, 7-5 krijgen! 
8. Aan het einde van de competitie wordt de eindstand opgemaakt. 
-  Wie alle wedstrijden gespeeld én gewonnen heeft, is automatisch eerste. 
-  Als dit niet het geval is, is degene(n) met de meeste gewonnen games de winnaar. 
-  Bij gelijke stand telt eerst het onderlinge resultaat en indien gelijk, dan het kleinste aantal verloren games.
9. Met betrekking tot de promotie/degradatieregeling geldt dat in principe de nummers 1 en 2 promoveren en de laatste en voorlaatste degraderen. De organisatie kan hiervan afwijken, bv. als het aantal aanmeldingen sterk verschilt met die van het vorige jaar.