Sport thuis en niet op het sportpark

Namens het bestuur willen we jullie aandacht vestigen op een bericht dat we ontvingen van de gemeente Eindhoven.

We willen iedereen er op attent maken, dan momenteel alle sportparken gesloten zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Toch zien we dat er nog steeds veel gebruik wordt gemaakt van de sportparken en de kunstgrasvelden in onze gemeente. We juichen het normaal gesproken toe dat mensen willen bewegen, maar op dit moment is het belangrijk voor gezondheid van iedereen dat de sportparken niet bezocht worden. Onze sportparken zijn gesloten en blijven dit tot tenminste 6 april 2020. Op de toegangspoorten van alle sportparken is dit ook aangegeven. Met gesloten wordt echt bedoeld dat er niet, door niemand, wordt gesport op de sportparken.

Op bepaalde plekken wordt in het weekend toezicht gehouden door 4 stewards, in 2 koppels van 2. Met betrekking tot de inzet van de stewards is het volgende afgesproken;

  1. Stewards worden dit weekend, zaterdag en zondag, ingezet tussen 12.00 - 19.00 uur. Zij dragen een blauwe jas met logo en zijn derhalve duidelijk herkenbaar als stewards;
  2. De boodschap die zij uitdragen is: Sporters aanspreken en met zachte dwang vragen of ze willen vertrekken. Duidelijk uitleggen waarom (landelijke maatregelen NOC/NSF – alles sportparken en accommodaties zijn gesloten in Nederland). Wijzen op mogelijkheden om thuis te sporten (ben creatief in je eigen woning/tuin). Vraag ook aandacht voor de richtlijn van het RIVM, houdt voldoende afstand van elkaar, neus snuiten in zakdoek, hoesten en niezen in je elleboog en geen handen schudden;
  3. Deze stewards weten waar ze moeten zijn op de sportparken en plannen zelf hun rondes tussen 12.00 - 19.00 uur.
Nieuws Overzicht