Vervanging toplaag tennisbanen

De toplaag van onze banen 1 t/m 4 wordt dit jaar vervangen. We hebben een commissie, bestaande uit een afvaardiging van bestuur, tennistrainers en technische commissie om een advies gevraagd. Het bestuur volgt dit advies op, we hebben besloten om op deze banen geen kunstgras meer te leggen maar over te gaan naar Smashcourt. Smashcourt is een ondergrond, die qua speeleigenschappen erg lijkt op kunstgras, maar qua kleur en uitstraling lijkt op gravel. Op deze ondergrond kan ook het gehele jaar worden getennist. We zijn in overleg met de gemeente Eindhoven en met Prinsejagt (ook daar worden enkele banen vervangen door Smashcourt) over het moment van vervanging.

ALV
Normaal gesproken zouden we het nieuws over de nieuwe toplaag met jullie gedeeld hebben tijdens de ALV (Algemene Ledenvergadering) in maart. Die is echter door de coronacrisis niet doorgegaan. Als bestuur hebben we besloten om deze vergadering niet in te halen en pas weer in november een ALV uit te schrijven. De voorjaarsvergadering staat altijd in het teken van een terugblik op het afgelopen jaar; deze terugblik komt te vervallen.

Jeugd weer begonnen
Zoals veel zaken stilliggen, is ook ons tennispark al enige tijd gesloten en kunnen we niet spelen. Ons paviljoen is gesloten, de voorraad bier is terug naar Bavaria, de koffiemachine is afgesloten, voorraad die kon bederven is uitgedeeld aan instanties die dit goed kunnen gebruiken. Gelukkig hebben we met de jeugd afgelopen week wel weer een start kunnen maken. Komende weken gaan we meer horen over eventuele mogelijkheden voor senioren.

Ik hoop snel bij jullie terug te kunnen komen met goed nieuws over de heropening van het park. Ik zie jullie graag terug in ons paviljoen.

Met vriendelijke groet, 

Ton Paulusse
Voorzitter TV Tegenbosch

Nieuws Overzicht