Aangepaste regels gebruik paviljoen en terras

De maatregelen voor de horeca zijn sinds 6 augustus aangescherpt en deze gelden ook voor ons paviljoen en terras. De aangepaste regels leggen we hieronder uit.

We zijn verplicht om te werken met reserveringen. Dat doe je door altijd, dus ook als het niet druk is, een baan te reserveren via het inhangbord. Gasten of toeschouwers, dus iedereen die niet tennist en geen baan reserveert, dient zich te registreren in de map in de hal van het paviljoen. Pas hierna kun je gebruik maken van het paviljoen en terras. Op deze wijze kan de GGD een grondig bron- en contactonderzoek doen in het geval van een besmetting. De gegevens blijven veertien dagen bewaard en worden daarna vernietigd. Registraties worden dagelijks uit de map gehaald en bewaard in de safe. 

We rekenen erop dat iedereen zich houdt aan deze afspraken, zodat we kunnen blijven tennissen en gebruik blijven maken van het paviljoen en terras. 

Nieuws Overzicht