Verantwoordelijkheden Teambegeleider Jeugd

Verantwoordelijkheden teambegeleider jeugd bij voorjaars- najaars- en wintercompetitie categorie Groen en Geel:

 • Je bent het aanspreekpunt vanuit Tegenbosch naar het team toe
 • Speelschema maken en communiceren binnen team o.b.v. wedstrijdschema:
  • Wie speelt wanneer
  • Hoe laat vertrekken of aanwezig zijn
  • Wie begeleidt wanneer (dat hoeft de teambegeleider dus niet altijd zelf te zijn!)
  • Wie rijdt wanneer naar de uitwedstrijden
 • Zorgdragen voor betaling van de teamkosten (competitiebijdrage en ballen) aan penningmeester van Tegenbosch. Deze kosten verdelen over de spelers en bij hen innen
 • Kosten voor versnaperingen/lunch bij thuiswedstrijden verdelen over het team en innen
 • Zorgen voor voldoende spelers op elke wedstrijddag en, indien nodig, zorgen voor invallers

Begeleiding bij thuiswedstrijden:

 • Het ontvangen van de bezoekende tegenstanders en hun begeleiders en ervoor zorgdragen dat het team zich netjes aan hen voorstelt
 • Tijdens de hele wedstrijddag aanwezig zijn op het tennispark
 • Bij de wedstrijden de volgorde waarin de spelers spelen invullen op een KNLTB briefje (zit bij KNLTB wedstrijdformulier) en aanleveren aan de tegenstander. Er worden 4 enkels en 2 dubbels gespeeld (bij gemengde competitie wijkt dit af). Degene met de beste enkelspeelsterkte moet de 1e enkel spelen. Degene die samen opgeteld de beste dubbelspeelsterkte hebben spelen samen de 1e dubbel
 • De uitslagen na afloop van de competitie online invullen. Dit kan via je smartphone, maar mag ook met de computer in de bestuurskamer
 • De tegenstander een kopje koffie aanbieden
 • Verzorgen van een versnapering op teamkosten voor de kinderen (bijv. worstenbroodje, broodje knakworst, soep)
 • Een zogenaamd barbriefje invullen worden waarop staat wat er aan koffie/thee is weggegeven. Dit briefje moet dan in een envelop in het postvakje van de bar worden gestopt

Begeleiding bij uitwedstrijden:

 • Kinderen vervoeren
 • Tijdens de hele wedstrijddag aanwezig zijn op het tennispark
 • Bij de wedstrijden de volgorde waarin de spelers spelen invullen op een door de tegenstander gegeven KNLTB briefje en weer aanleveren aan de tegenstander. Er worden 4 enkels en 2 dubbels gespeeld (bij gemengde competitie wijkt dit af). Degene met de beste enkelspeelsterkte moet de 1e enkel spelen. Degene die samen opgeteld de beste dubbelspeelsterkte hebben spelen samen de 1e dubbel.
Jeugdcommissie overzicht