Zien we jou tijdens de ALV op 26 maart?

Jouw mening is belangrijk. We nodigen je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 maart a.s.! De vergadering begint om 20.00 uur in ons paviljoen.

We presenteren in deze voorjaarsvergadering zoals gebruikelijk het jaarverslag van bestuur en commissies, en de jaarrekening van de penningmeester.

Daarnaast wordt de leden tijdens deze vergadering gevraagd Ton Paulusse, Chris Methorst en Marget Mentink als nieuwe bestuursleden te kiezen. Zij willen respectievelijk de functies, voorzitter en penningmeester op zich gaan nemen. Tijdens de vergadering is er op diverse momenten gelegenheid vragen te stellen over zaken die bij Tegenbosch spelen. 

Tevens ligt voor en na deze Algemene Ledenvergadering de T.V. Tegenbosch Special 2018 klaar om mee te nemen, ook kunt u die avond het ledenpasje ophalen.


Kortom, zeker weer aanleiding om deze avond aanwezig te zijn.Namens het bestuur van TV Tegenbosch

,

Ad Verhoeven

Voorzitter

 • Opening en mededelingen
 • Notulen ALV najaar 2017
 • Jaarverslag 2017, bestuur en de commissies
 • Financieel jaarverslag 2017 door Ton van Bladel
 • Vaststellen jaarrekening
 • Verslag kascontrole commissie
 • Decharge penningmeester
 • Instellen nieuwe kascontrole commissie
 • Mededelingen vanuit het bestuur aangaande de toekomst
 • Verkiezing nieuwe bestuursleden
 • Planning najaarsvergadering, voorstel 26 november 2018
 • Rondvraag
 • Afsluiting
Nieuws overzicht