Wij vinden jouw privacy belangrijk

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel Privacy-wet genoemd, in werking. Omdat wij als vereniging persoonsgegevens verwerken, heeft deze wet invloed op de manier, waarop wij met persoonsgegevens zullen/moeten omgaan. Via dit bericht en de reeds toegestuurde mail willen we jullie op de hoogte stellen van de belangrijkste wijzigingen op dit gebied en wat wij er gaan doen binnen onze vereniging.


De komende tijd zullen wij met jullie meer informatie delen, met name over de rechten en plichten die deze wet voor jullie (voor ook de commissies) en de vereniging met zich meebrengt.

1. Aanleg Verwerkingsregister


In het verwekingsregister worden alle verwerkingen van persoonsgegevens en de bijhorende grondslagen opgenomen. De verschillende verwerkingen worden ook voor jullie inzichtelijk op het moment dat de Privacyverklaring is afgerond.2. Meldplicht datalekken

Als eigenaar van de gegevens zijn wij verplicht eventuele datalekken bij te houden en waar nodig goed gedocumenteerd door te geven aan het Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor is een register aangelegd en een datalekkenprotocol opgesteld.3. De Verwerkersovereenkomst


Deze overeenkomst dient te worden gesloten wanneer een extern bedrijf je gegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld onze tennisleraar. De overeenkomst is opgesteld en wordt verstuurd aan derde partijen.4. Het versturen van persoonsgegevens


De procedure voor het toezenden van persoonsgegevens wordt tegen het licht gehouden.5. AllUnited

Het technisch systeem wat onze vereniging sinds 1 januari 2018 gebruikt voor de verwerking van alle gegevens heet ALLUNITED. We streven ernaar, dat ook alle communicatie via het mailprogramma van AllUnited gaat lopen. Hiermee centraliseren we alle gegevens en is ook de technische beveiliging gewaarborgd.6. Recht op inzage / Recht op Correctie


Via AllUnited en de Website/Tegenbosch App  kun je zelf je gegevens bij Tegenbosch inzien en beheren. Hiermee zorgen we ervoor dat je altijd gebruik kunt maken van je rechten.

7. Afronding Privacyverklaring


Ook Tegenbosch dient te beschikken over een Privacyverklaring. Deze is zo goed als afgerond. Op het moment dat deze gereed is, wordt deze gepubliceerd op de website.

 In een volgende mail zullen wij nog nader ingaan op onderwerpen als: recht van bezwaar en recht van vergeten worden.
 Wij gaan de komende tijd verder met de implementatie binnen onze vereniging. Wij willen hierdoor niet alleen aan de wettelijke eisen voldoen, maar er ook voor zorgen dat de persoonsgegevens op een veilige en rechtmatige manier verwerkt worden binnen onze vereniging. Heb je nog vragen: wij staan uiteraard klaar om deze te beantwoorden. Stuur je vraag naar: privacy@tegenbosch.nl en we zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Nieuws Overzicht