Bestuur Tennisvereniging Tegenbosch

Het bestuur is verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de vereniging naar alle externe relaties. Daarnaast zorgt het bestuur voor heldere kaders voor de verschillende activiteiten binnen de vereniging.

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door
Ad Verhoeven, voorzitter, voorzitter@tegenbosch.nl
Ton van Bladel, penningmeester, penningmeester@tegenbosch.nl
Secretaris, vacature, secretaris@tegenbosch.nl
Rudie Benthem, bestuurslid tennis, tennis@tegenbosch.nl
Frans van Leeuwen, bestuurslid Park en paviljoen, parkenpaviljoen@tegenbosch.nl

Communicatie namens het bestuur wordt verzorgd door Simone Elzinga, communicatie@tegenbosch.nl.