Contributietarieven Tennisvereniging Tegenbosch 2020

Categorie Lidmaatschap
2020

Zomerlidmaatschap
t/m 1 sept 2020

Lidmaatschap vanaf 19 mei
2020

Senioren A
25 jaar en ouder
€ 180 € 50 € 90

Senioren B
17 tot 25 jaar
€ 125 € 25 € 60
Junioren 18 jaar € 125 € 25 € 60

Junioren
13 tot 17 jaar
€ 105 € 25 € 25

Pupillen
7 tot 13 jaar
€ 85 € 25 € 25

Kabouters
Tot 7 jaar
€ 65 € 25 € 25

Nadere Toelichting:
Seniorleden, zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
Juniorleden, zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt, maar nog geen 17 jaar zijn.
Pupillen, zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van  7 jaar hebben bereikt, maar nog geen 13 jaar zijn..
Kabouters, zij die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 7 jaar nog niet hebben bereikt

Schrijf je in als lid!

Vrienden van Tegenbosch
Sinds 1 januari 2016 kunt u voor een bedrag van € 30,00 per jaar lid worden van "Vrienden van Tegenbosch". Met dit lidmaatschap steunt u de vereniging, ontvangt u de Nieuwsbrieven en een "vriendenpas" die u toegang geeft tot het park. Wanneer het u uitkomt, kunt u dan altijd een tenniswedstrijd van familie, vrienden en/of kennissen bezoeken. Of gewoon gezellig bijkletsen met bekenden en een drankje nuttigen in het paviljoen of op het terras.

Slapend lidmaatschap
Een slapend lidmaatschap is van toepassing voor leden die door omstandigheden gedurende een wat langere periode (minimaal 6 maanden) niet in staat zijn actief deel te nemen aan het tennis, maar op een willekeurig tijdstip hun lidmaatschap weer "actief" willen maken. Een slapend lidmaatschap kost € 30,00 per jaar (voor het aanmaken van een tennispas). Voor iedere maand die wel actief getennist kan worden, wordt een bedrag ter hoogte van 1/12 van het jaarlijkse contributie-bedrag berekend. Aan het einde van het kalenderjaar wordt ieder slapend lidmaatschap automatisch omgezet naar een actief lidmaatschap. Een verzoek tot een slapend lidmaatschap dient derhalve ieder jaar opnieuw plaats te vinden.


Gezinskorting voor gezinsleden
wonend op hetzelfde adres


Seniorleden en het eerste jeugdlid betalen de volledige contributie. Tweede jeugdlid krijgt 50% korting.
Volgende jeugdleden spelen gratis.

Competitiebijdrage voor senioren
district per team


€ 90 bij gebruik Dunlop Match  of
€ 110 bij gebruik Dunlop Max TP

Competitiebijdrage voor senioren
landelijk per team


€ 135 bij gebruik Dunlop Match  of
€ 170 bij gebruik Dunlop Max TP

Competitiebijdrage junioren district
per team
€ 90
Seizoenskorting nieuwe leden naar rato van het aantal maanden
Duplicaat KNLTB pas

€ 6

Inning Contributie:
De inning van de contributie wordt eind januari gedaan.
Indien het niet lukt de contributie te innen, zal tweemaal een verzoek door de penningmeester worden gedaan om te betalen.
Na herhaalde – niet succesvolle – incasseringsacties door de penningmeester wordt een incasso-bureau ingeschakeld.