Geschiedenis Tennisvereniging Tegenbosch

In 1983 ontstaat tennisclub PSV Tegenbosch uit een fusie tussen de verenigingen HTCC (1923) en HTC Eindhoven (1955).

De tennisclub beschikt dan over een tenniscomplex met tien verlichte gravelbanen, dat is gelegen in een zeer mooie, bosrijke omgeving aan de Oirschotsedijk, in het verlengde van landgoed “De Wielewaal”. Deze mooie en rustige ligging maakt het tenniscomplex tot één van de mooiste tennisparken in Eindhoven en omgeving.

In 1993 wordt PSV Tegenbosch geprivatiseerd en is de tennisclub inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende en actieve vereniging.

Aan het begin van het nieuwe millennium vormt de geplande bouw van een villawijk de aanleiding om een nieuwe locatie voor de tennisclub te zoeken. Deze wordt in overleg met de gemeente Eindhoven gevonden op het Sportpark Noord aan de Oude Bosschebaan. De leden van de vereniging kiezen voor de aanleg van kunstgrasbanen, waardoor de vereniging verandert van een seizoensvereniging in een jaarvereniging. 

Ook verlaat PSV Tegenbosch in deze jaren de Philips Sport Federatie en wordt de vereniging hernoemd in Tennisvereniging Tegenbosch.

Eind 2005 is met de bouw van een nieuw paviljoen en de aanleg van twaalf kunstgrasbanen de verhuizing van Tennisvereniging Tegenbosch naar de Oude Bosschebaan een feit.

Aantekeningen over de hoeve Tegenbosch
De familienaam “Tegenbosch” houdt waarschijnlijk verband met de hoeve “Tegenbosch” op Acht, in Woensel bij Eindhoven. Nog vroeger, in 1307, wordt Acht (waar de hoeve Tegenbosch ligt) “het Bosch dat men Achte heet” genoemd, in een verkoopakte van Willem van Cranendonck. Deze verkoop zou te maken met het geldtekort van de adel. Hun geldmiddelen zouden uitgeput zijn door veelvuldige oorlogen, stichting van kloosters, kerken en scholen, en vooral door de uitrustingen voor de kruistochten. Deze verkoopakte is bewaard gebleven en is het oudste stuk van het gemeentearchief van Eindhoven.

De hoeve “Tegenbosch” werd in 1512-1513 aangekocht door de Tafel van de Heilige Geest te 's Hertogenbosch, en bleef in haar bezit tot 1750. Ze werd aangekocht samen met nog twee andere hoeven op Acht, vermoedelijk “den Hurk” en “de Mispelhoeve”. Deze 3 hoeven zijn alledrie laatmiddeleeuwse “Einzelhöfe”, geïsoleerde ontginningen, die elk een geheel (een “plack”) vormden en oorspronkelijk geheel omringd waren door heide. Op datum van de verkoop in 1750 was de hoeve “Tegenbosch” 15 ha groot (8 ha akkerland, 3,2 ha groenland en 3,8 ha overige - vermoedelijk heide grond).  Ze werd in 1751 verkocht aan pachter Geert Janszoon Verhoeven.