Inschrijven

Wil jij tennissen bij de gezelligste tennisvereniging van Eindhoven? Gebruik het inschrijfformulier om je in te schrijven.

Lees hieronder meer over je lidmaatschap.

Would you like to play tennis at the cosiest tennis Association of Eindhoven? Use the registration form to register.

 

1. U dient de machtiging voor automatische incasso volledig in te vullen en te ondertekenen voor het innen van het éénmalige inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie. Let er op dat het lidmaatschap automatisch verlengd wordt, indien u niet op tijd opzegt. Zie punten 6 en 7 van de toelichting.

2. De contributieperiode loopt altijd tot het einde van het jaar (ook bij eerdere stopzetting van het lidmaatschap). De jaarlijkse contributie wordt in januari geïnd. Bij nieuwe leden wordt de contributie geïnd in de maand waarin u uw KNLTB-ledenpas ontvangt. In het eerste jaar wordt contributie betaald naar rato van het aantal nog te spelen maanden van betreffend jaar, te beginnen met de maand waarin u uw KNLTB-ledenpas ontvangt. Heb je vragen? Neem dan contact op via leden@tegenbosch.nl

3. LIDMAATSCHAPSTARIEVEN 

Ga voor de actuele tarieven naar de contributie pagina

De indeling als senior, junior of pupil wordt bepaald door de leeftijd bij aanvang van het kalenderjaar.

4. In het voorjaar kunnen nieuwe leden gebruik maken van een actiepakket waarin een lidmaatschap gecombineerd wordt met 15 lessen.

5. Voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen, geldt een gezinskorting op de contributie. Seniorleden en het eerste jeugdlid betalen de volledige contributie. Het tweede jeugdlid krijgt 50% korting bij een betalend seniorlid. Alle volgende jeugdleden zijn gratis lid. 

6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per 1 januari met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Opzegging dient schriftelijk (of per E-mail) te gebeuren bij de ledenadministratie. Leden die tussen 1 december en 1 januari opzeggen kunnen  tegen betaling van slechts € 25,00 administratiekosten alsnog het lidmaatschap laten beëindigen.

7. Bij te late opzegging van het lidmaatschap na 1 januari blijft de contributie voor het gehele nieuwe verenigingsjaar verschuldigd. Het bestuur kan hiervan op grond van redelijkheid en billijkheid in individuele gevallen dispensatie verlenen.

8. TV Tegenbosch kent geen periodiek clubblad. Regelmatige kunt u een "Nieuwsflits"ontvangen op uw E-mailadres. Blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws en zorg dat u uw E-mailadres invult op het inschrijfformulier. Wij zorgen ervoor dat het doorgegeven wordt aan de redactie van onze nieuwsbrief. De E-mailadressen worden niet aan derden verstrekt.

9. Wij gaan op een veilige en verantwoorde manier om met uw persoonsgegevens. De privacyverklaring van onze vereniging kunt u hier downloaden. Het document komt in uw downloads te staan.