Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
Indien bekend
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Bovenstaande (activiteiten) gegevens zijn optioneel maar in het geval u nu geen lid bent van de KNLTB, maar vroeger wel lid van de KNLTB bent geweest dan is het handig als we uw oude KNLTB (bonds)nummer weten. U behoud dan uw oude nummer en ook ranking!
 
Pakketkeuze
Geef aan welk pakket u wenst.
*
 
Akkoord automatische incasso
Machtiging: Uw inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie wordt met een automatische incasso geÔnd. Daarom graag onderstaande ďSEPAĒ machtiging volledig invullen en ondertekenen.
U machtigt hierbij de penningmeester van Tennisvereniging Tegenbosch om het verschuldigde inschrijfgeld (ťťnmalig) en tot wederopzegging de jaarlijkse contributie automatisch af te schrijven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassant: TV Tegenbosch, Postbus 1855, 5602 CB Eindhoven, Kenmerk machtiging contributie Tegenbosch, rekeningnummer NL33INGB0005026936
*Hiermee geef ik TV Tegenbosch toestemming om de jaarlijkse contributie met een automatische incasso te innen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Onze vereniging drijft op enthousiaste vrijwilligers die wat extraís voor de club willen doen.
Wilt u misschien af en toe bardienst draaien?
Wilt u misschien een bijdrage leveren aan de diverse commissies?
IdeeŽn, interesse, suggesties:
Wilt u benaderd worden voor zakelijke activiteiten/sponsoring?
Ben u zelfstandige?
 
Om toekomstige wervingacties gericht te kunnen uitvoeren willen wij graag weten hoe u tennisvereniging Tegenbosch heeft gevonden.
Hoe heeft u ons gevonden?
 
Kennis statuten/ huishoudelijk reglement/ privacy beleid
TV Tegenbosch is een vereniging die gedragen wordt door de leden. Daarom vinden wij het belangrijk dat contactgegevens van leden door elkaar zijn te raadplegen op de website en in de clubapp.
Standaard zijn de privacy instellingen bij inschrijven hierop ingesteld. U kunt dit zelf ten alle tijden op de website aanpassen. Indien u toch beperkingen wilt aangeven kunt u dat hieronder doen.
Maak mijn gegevens niet zichtbaar voor ingelogde leden.
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan een overeenkomst met TV Tegenbosch aan te gaan en kennis te hebben genomen van de statuten ,reglement en privacy beleid van tennisvereniging Tegenbosch.
 
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking