Ledenadministratie Tennisverening Tegenbosch

Alle leden van onze vereniging zijn ook lid van de KNLTB. Via onze vereniging betaalt u contributie aan de KNLTB. Als bewijs hiervan ontvangt u een ledenpasje/toernooipasje.

Dit ledenpasje is strikt persoonlijk. Zonder recente pasfoto kan het pasje niet gebruikt worden.

Hoe komt men in het bezit van dit pasje?
Zowel bestaande als nieuwe leden kunnen het ledenpasje na betaling van de contributie (inning gebeurt via machtiging) in maart op nog aan te kondigen tijden ophalen in het clubhuis. Indien u later in het jaar lid wordt, dan krijgt u een mail voor het ophalen van de pas bij de ledenadministratie.

De bedoeling van dit pasje
•    Speelgerechtigdheid voor de competitie
Het pasje bevat de sterkte-aanduiding van de eigenaar. De laagste sterkteaanduiding is 9
•    Deelname toernooien
Bij aanvang van het toernooi dient u het pasje bij de wedstrijdleiding op verzoek te kunnen laten zien
•    Reservering speeltijd op de banen van TV Tegenbosch
Ons reserveringssysteem is zo ingericht, dat het ledenpasje daarvoor gebruikt moet worden
•    Toegang tot het tennispark [en bij bardienst sleutel tot kantine]
•    Het pasje kan gebruikt worden als betaalmiddel in de kantine.

Wie bepaalt de speelsterkte?
Uw speelsterkte wordt bepaald door de door u behaalde competitie- en/ of toernooiresultaten, volgens het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem). Zie hiervoor: www.mijnknltb.nl.

Verloren pasje
Een zoekgeraakt pasje kan alleen door de KNLTB vervangen worden. U kunt een nieuw pasje aanvragen bij de ledenadministratie. De kosten zijn € 6,=.

Zorg dat u het pasje meeneemt als u gaat tennissen!
•    Het pasje heeft u nodig bij het betreden van het park en paviljoen en voor het reserveren van een baan.
•    Zonder ledenpasje kan er niet worden getennist.

Vragen over pasjes kunt u stellen aan de ledenadministratie: leden@tegenbosch.nl
Voor vragen over inschrijfgeld, contributie en gezinskorting kunt u mailen naar: penningmeester@tegenbosch.nl

De ledenadministratie is in handen van: Karin Brouns en Arda Gijsbers, leden@tegenbosch.nl